Hoe?Ambulante coaching

Ambulante coaching houdt in dat jongeren kunnen afspreken op een, voor de jongere, prettige locatie. Dit kan zijn thuis, buiten, op school of op kantoor. Tijdens de eerste periode zal de focus vooral liggen bij het opbouwen van een vertrouwensband met jongeren. ECT is in staat om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren en daarmee ook doelgericht contact met hen te maken. Hierdoor is een vertrouwensband meestal goed op te bouwen en lukt het om de meeste jongeren in beweging te krijgen. Vanuit daar zal er samen met de jongere doelen opgesteld worden. Door middel van verschillende interventies in combinatie met sport, spel en activiteiten, zal er aan persoonlijke doelen van jongeren worden gewerkt. ECT maakt gebruik van verschillende soorten trainingen en methodes die aansluiten op de hulpvragen van de jongeren. Een deel van het trainingsaanbod vind je op pagina "TOM".